Vi har styr på overenskomster

Ansvarlighed er også, at Danske Malermestres medlemmer har styr på overenskomstforholdene. Alle vores medlemmer er omfattet af vores overenskomster med Malerforbundet, 3F og HK. Det betyder, at malerne aflønnes på danske vilkår, og at du har sikkerhed for, at din byggeplads ikke udsættes for sympatikonflikter, dårlig omtale eller lignende.

Ansvarlighed er også, at Danske Malermestres medlemmer har styr på overenskomstforholdene. Alle malermestre er omfattet af vores overenskomster med Malerforbundet, 3F og HK.

Vi tager ansvar for arbejdsmiljøet

Danske Malermestres medlemmer har styr på arbejdsmiljøet. Det er ansvarlighed, når vi sørger for, at de alle er klædt på med de regler, der gælder for området. Det gælder både regler for eksempelvis værktøjer, stilladser og produkter. Det er vigtigt for dig som bygherre, at arbejdspladsen for eksempel er ryddelig, og at malerne bruger de produkter, der er godkendt efter de danske regler. Gør de ikke det, kan det jo også gå ud over de andre, der befinder sig på byggepladsen og i yderste konsekvens også dem, der skal bruge bygningen senere. Det tager vi ansvar for.

Danske Malermestres medlemmer har styr på arbejdsmiljøet. Det er ansvarlighed, når vi sørger for, at malerne er klædt på til de regler, der gælder på området.