Yderligere oplysninger

Nærmere oplysninger vedrørende Håndværkets Ankenævn og garantiordningen kan fås ved henvendelse på telefon:

Danske Malermestre: 3263 0370

Håndværkets Ankenævn: 7020 2537 www.hvanke.dk

Danske Malermestres Garantiordning

Du kan indbringe malerarbejde for Håndværkets Ankenævn, hvis du er utilfreds.