STYR PÅ ARBEJDSMILJØET

Danske Malermestres medlemmer har styr på arbejdsmiljøet. Vi sørger for, at de alle er klædt på med de regler, der gælder for området. Det gælder både regler for for eksempel værktøjer, stilladser og produkter. Det er vigtigt for dig som bygherre, at arbejdspladsen for eksempel er ryddelig, og at malerne bruger de produkter, der er godkendt efter de danske regler. Gør de ikke det, kan det jo også gå ud over de andre, der befinder sig på byggepladsen og i yderste konsekvens også dem, der skal bruge bygningen senere.

STYR PÅ ARBEJDSMILJØET